Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) και άρχισε τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Μαθήματα

Η διάρκεια φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι 4 εξάμηνα (3+1)

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα