Μεταπτυχιακό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Επιστήμες της Αγωγής, επιδιώκοντας την προσφορά και εδραίωση σύγχρονων επιστημονικών και επίκαιρων γνώσεων στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του σε διοικητικές καινοτομίες ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό μάνατζμεντ (σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων), στην προαγωγή της έρευνας και στην παραγωγή νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ειδικότερα επιδιώκει:

  • την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

  • την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου.