Μεταπτυχιακό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα

Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου

 

1. Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

        • Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

        • Χρήση βασικών στοιχείων των ψηφιακών τεχνολογιών που χρειάζονται για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

        • Ανάδειξη των φάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα

        • Καταγραφή των βασικών εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διοίκηση των διαφόρων εκπαιδευτικών δομών

        • Χρήση ψηφιακών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

        • Εξοικείωση με τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της εκπαίδευσης προς γονείς και μαθητές

        • Μελέτες περίπτωσης χρήσης των ΤΠΕ στη διοίκηση διαφόρων εκπαιδευτικών οργανισμών σε Διεθνές Επίπεδο

 

2. Εκπαιδευτική Πολιτική (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική

 • Πολιτική και ιδεολογία στην εκπαίδευση (Σχέσεις και στρατηγικές

 • Συνταγματικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτημα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες - εκπαιδευτικοί μηχανισμοί και εξουσία

 • Συγκριτική Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκές διαστάσεις και εθνική πολιτική. Επιστημονικές διαστάσεις των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προοπτικών στη σφαίρα της παγκοσμιοποίησης

Εκπαιδευτικά συστήματα – εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλαγές και επικαιροποιήσεις στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της ΤΕΕ που σχετίζονται με τις οικονομικές και τεχνολογικές καινοτομίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

 • Σχέσεις οικονομίας και ποιότητας στην εκπαιδευτική πολιτική

 • Επιπτώσεις και προοπτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την εποχή της Μπολόνια

 • Η εκπαιδευτική διακυβέρνηση

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση. Η σχέση της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η προέκτασή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

3. Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Ηγεσία – Διοίκηση – Διαχείριση. Διερεύνηση των όρων. Διαφορές, επικαλύψεις, σχέσεις

 • Εκπαιδευτική πολιτική και ηγεσία. – Ιστορική εξέλιξη - Πρώιμες θεωρίες ηγεσίας

 • Οι βασικοί άξονες-κανόνες της ηγετικής συμπεριφοράς

 • Μοντέλα ηγεσίας και τεχνικές παρακίνησης

 • Περιπτωσιακές (situational) προσεγγίσεις ηγεσία

 • Ηγεσία στη μάθηση και τη διδασκαλία (Leadership for Learning, Instructional Leadership)

 • Μετασχηματιστική (transformational) ηγεσία

 • Κατανεμημένη ηγεσία (distributed leadership)

 • Σύγχρονες – κριτικές προσεγγίσεις για την ηγεσία.

 • Ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη (Leadership for Social Justice

 • Ηγεσία επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού

 • Ηγεσία και αξιολόγηση

Εκπαιδευτική ηγεσία και κουλτούρα της εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας