Μεταπτυχιακό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα

Πτυχιακή

 

Πτυχιακή Εργασία
Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με ένα μέλος ΕΠ του Τμήματος (Διδάσκων του Προγράμματος). Το θέμα της εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή του Προγράμματος