Ανακοινώσεις

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 • Συμπληρωματική Προκήρυξη ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης" από τη Δευτέρα 20/11/2017 έως τη Δευτέρα 27/11/2017

 •  

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευση»ς (Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ) από 20/11/2017 μέχρι και τις 27/11/2017.

   

  Υποβολή Δικαιολογητικών

   

  Η αίτηση θα υποβάλλεται από τη Δευτέρα 20/11/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 27/11/2017 ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@aspete.grμε κοινοποίηση στο e-mail aspete_thess@aspete.gr της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aspete_thess@aspete.gr ή έντυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη", T.K. 54639, Θεσσαλονίκη). Όταν η αποστολή γίνεται έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στο θέμα του e-mailθα πρέπει να αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα. Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών ξεπερνάει την μέγιστη χωρητικότητα συνημμένων, θα πρέπει να αποστέλλεται και 2ο συμπληρωματικό email ως συνέχεια του προηγούμενου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6972 124367, 2310-864250 και 2310-889205.

   

   

   

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2017-2018

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διδάξουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» παρακαλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση, συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση με βιογραφικό και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 6η Οκτωβρίου 2017 έως και τη 16η Οκτωβρίου 2017

 

1

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (3 ώρες / εβδομάδα)

2

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διοίκηση Σχολικών Οργανισμών (3 ώρες / εβδομάδα)

3

Διασφάλιση Ποιότητας (3 ώρες / εβδομάδα)Μαθήματα 2ου Εξαμήνου (γ’ κύκλου σπουδών)

1

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον (3 ώρες / εβδομάδα)

2

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομιών στη Σχολική Μονάδα (3 ώρες / εβδομάδα)

3

Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας (3 ώρες / εβδομάδα)Μαθήματα 3ου Εξαμήνου (β’ κύκλου σπουδών)

1

Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης (3 ώρες / εβδομάδα)

2

Εκπαιδευτική Πολιτική (3 ώρες / εβδομάδα)

3

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (3 ώρες / εβδομάδα)


Πρόσκληση

 

Σημείωση:

Για Καθηγητές ΑΕΙ θα αποστέλλετε μόνο βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση υπηρεσίας που θα αναφέρονται η βαθμίδα και τα/ο γνωστικά/ό αντικείμενο/α διδασκαλίας.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Αλ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο «Ευκλείδης»

54639, Θεσσαλονίκη

(για το ΠΜΣ)

 

Επικοινωνία:

τηλέφωνο: 2310889205 & 2310833708

fax: 2310842767

e-mail: aspete.thess.pms@gmail.com

aspete_thess@aspete.gr

 

 

 • Προκήρυξη 2016 - 17
 • Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για (35) τριάντα πέντε θέσεις.

   

  Η αίτηση θα υποβάλλεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από τη Δευτέρα 20/6/2016 μέχρι και την Παρασκευή 09/09/2016

   

  Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση σας καθώς και την διαδικασία επιλογής, πατήστε εδώ.

   

  Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.  

   

  Για να κατεβάσετε τηνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

   

   

   

  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

   

  Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Αριθμ. 33 της 21/09/2017 παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" μέχρι και τις 02/10/2017 ημέρα Δευτέρα.

   

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

   

   

   

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. 2017-2018

   

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2017-2018

   

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

  Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση φοίτησης και φάκελο υποψηφιότητας για (35) τριάντα πέντε θέσεις.

   

  Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: · Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο (Διαδίκτυο ή Γραμματεία) · Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα · Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) · Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία · Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι. · Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] · Άλλα πτυχία Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [εφόσον υπάρχουν] · Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] · Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τομέα · Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση · Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.

   

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Θεσσαλονίκη και θα αρχίσει τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

   

  Προϋποθέσεις Εγγραφής Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ) της ημεδαπής, σε πτυχιούχους άλλων ομοταγών Ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

   

   

  Σκοπός του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Επιστήμες της Αγωγής, επιδιώκοντας την προσφορά και εδραίωση σύγχρονων επιστημονικών και επίκαιρων γνώσεων στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του σε διοικητικές καινοτομίες ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό μάνατζμεντ (σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων), στην προαγωγή της έρευνας και στην παραγωγή νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων.

   

  Ειδικότερα επιδιώκει: · την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, · την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου.

   

  Διάρκεια Φοίτησης: 4 εξάμηνα (3+1)

   

  Κόστος: Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος του ανέρχεται στις 3.500 €. Χώρος και Τρόπος Υλοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και τα μαθήματα θα διδάσκονται σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως και πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας.

   

  Πιστωτικές Μονάδες: Για την απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία.

   

  Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους Προγράμματος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MasterofArts) στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

   

  Η αίτηση θα υποβάλλεται από τη Δευτέρα 10/07/2017 μέχρι και την Παρασκευή 22/09/2017 ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@aspete.grμε κοινοποίηση στο e-mail aspete_thess@aspete.gr της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aspete_thess@aspete.grή έντυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη", T.K. 54639, Θεσσαλονίκη). Όταν η αποστολή γίνεται έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στο θέμα του e-mailθα πρέπει να αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα. Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών ξεπερνάει την μέγιστη χωρητικότητα συνημμένων, θα πρέπει να αποστέλλεται και 2ο συμπληρωματικό email ως συνέχεια του προηγούμενου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6972 124367, 2310-864250 και 2310-889205.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: http://www.aspete.gr, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.aspete.gr/index.php/en/, του Π.Μ.Σ. http://edumanagement.masters.aspete.gr/index.html και στα τηλέφωνα: 2310-864250, 2310-889205, FAX 2310 842767 E-mail: aspete_thess@aspete.gr

   

  "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ."

   

   

  "ΑΙΤΗΣΗ Π.Μ.Σ."

   

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

   

   

   

  • 06/06/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

  Άμεσα θα δημοσιευθεί η νέα Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη.

   

   

   

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση διπλωματικών εποπτειών του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

   

  Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, Καθηγητές συνεργάτες ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ, Πανεπιστημίων, να δηλώσουν με ηλεκτρονική επιστολή τους στο aspete_thess@aspete.gr το ενδιαφέρον τους για ανάθεση εποπτείας διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

  Για τις αναθέσεις θα ληφθούν υπόψη:

  α) Η ακαδημαϊκή ιδιότητα.

  β) Το γνωστικό αντικείμενο.

  γ) Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα.

  δ) Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τη θεματολογία και η διαθεσιμότητά τους.

   

  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Θεσσαλονίκης

  Καθηγητής Γεώργιος Ιακωβίδης

   

   

  • 18/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

   

  Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» θα γίνει την Παρασκευή 4/11/2016 και ώρα 17:00, και για τους δύο κύκλους σπουδών του Τμήματος 2015-2017 και 2016-2018.

   

  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Θεσσαλονίκης

  Καθηγητής Γεώργιος Ιακωβίδης

   

   

  • 17/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΜΣ

   

  Ανακοίνωση 1.

  Ανακοίνωση 2.

  Ανακοίνωση 3.

   

   

  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

  Ανακοινώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας μορίων των υποψηφίων για το ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" 2016-2017.

   

  Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

   

   

  • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2016-2017

  Ανακοινώνεται ο αξιολογικός πίνακας μορίων των υποψηφίων για το ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" 2016-2017.

   

  Με τον συνημμένο πίνακα σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης που έγινε με βάση την μοριοδότηση των πιστοποιητικών που καταθέσατε.

  Από τη συνέχεια της διαδικασίας αποκλείστηκαν υποψήφιοι/ες που δεν πληρούσαν το κριτήριο της ξένης γλώσσας.

  Επί των αποτελεσμάτων αυτών, αν συντρέχουν λόγοι, μπορείτε να ασκήσετε ένσταση μέχρι και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

  Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να προσέλθουν για συνέντευξη με βάση τη σειρά του πίνακα και συγκεκριμένα, από την Ιορδανίδου Σημέλα έως και τη Χατζηγιαννακίδου Σουλτάνα, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, από 10:00 έως και 13:00, και από τη Μήτσιου Ευαγγελή έως και την Τσούτσια Αλεξάνδρα, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016, από 9:30 έως και 13:30.

   

  Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού «Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης»

  Καθηγητής Ιακωβίδης Γεώργιος

   

   

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2016-2017

  ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

   

  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διδάξουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» παρακαλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση, συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση με βιογραφικό και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 20/09/2016 έως και τη Δευτέρα 26/09/2016

   

  Σημείωση:

  Για Καθηγητές ΑΕΙ θα αποστέλλετε μόνο βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση υπηρεσίας που θα αναφέρονται η βαθμίδα και τα/ο γνωστικά/ό αντικείμενο/α διδασκαλίας.

   

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:

  ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

  Αλ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο «Ευκλείδης»

  54639, Θεσσαλονίκη

  (για το ΠΜΣ)

   

  Επικοινωνία:

  τηλέφωνο: 2310889205 & 2310833708

  fax: 2310842767

  e-mail: aspete_thess@aspete.gr aspeteth@otenet.gr

   

   

 • Προκήρυξη 2016 - 17
 • Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για (35) τριάντα πέντε θέσεις.

   

  Η αίτηση θα υποβάλλεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) από τη Δευτέρα 20/6/2016 μέχρι και την Παρασκευή 09/09/2016

   

  Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση σας καθώς και την διαδικασία επιλογής, πατήστε εδώ.

   

  Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.  

   

  Για να κατεβάσετε τηνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

   

   

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)( pdf )

  Τόπος/Χρόνος υποβολής προτάσεων:
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο πρόταση στη γραμματεία του Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) ή στη διεύθυνση: ΑΣΠΑΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Γραμματεία ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. «Ευκλείδη», 54639, Θεσσαλονίκη, έως και τις 17/6/2016
  (τηλέφωνο επικ.:2310889205).

  • Πρόγραμμα εξετάσεων Β΄Εξαμήνου ( pdf )
  • Ανακοίνωση ανανέωσης εγγραφών Β εξαμήνου ( pdf )
  • Οδηγείες εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" ακαδ. έτους 2015-16

  Ανακοίνωση Εγγραφών - Δικαιολογητικά Εγγραφής ( pdf ) Αίτηση Εγγραφής ( docx )

  • Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" ακαδ. έτους 2015-16 ( pdf )

  Ανακοινώνεται ότι η έναρξη μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης.

  • Τελικά αποτελέσματα Εισαγομένων μετά από τις ενστάσεις ( pdf )
  • ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ- Αποτελέσματα Aξιολόγησης Yποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ( pdf )
  • Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (pdf)
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.(pdf)

  Αιτήσεις από 01/09/2015 έως 15/09/2015 (Αίτηση σε μορφή docx και pdf)

  • Ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ακ. έτους 2015-16.